DOT (Department of Transportation), je dôležitý?

DOT– je dátumu výroby pneumatiky. Skladá sa zo 4 číslic, ktoré udávajú týždeň a rok výroby. Prvé dve čísla označujú týždeň a druhé dve rok výroby. Napríklad – ak nájdete na pneumatike DOT kód 3021, viete, že pneumatika bola vyrobená v 30. týždni roku 2021. 

Výber správneho obutia je bez znalosti niektorých čísel takmer nemožný. Zo základných parametrov nájdeme na pneumatike vždy jej šírku a výšku, vnútorný priemer a hmotnostný index. Z ďalších čísel, na ktoré vodiči často hľadia, sa veľkej pozornosti teší tzv. DOT kód, z ktorého možno odvodiť vek pneumatiky. Možno to niekoho prekvapí, ale DOT kódu a prípadnej starobe pneumatiky nie je potrebné prikladať pri kúpe nových pneumatík veľkú váhu. Intuícia nám napovedá, že by sme mali chcieť pneumatiky, ktoré sú čo najnovšie, no vek väčšiny predávaných pneumatík sa totiž začína počítať až so začiatkom ich používania. Spôsob, akým sú uchované do doby predaja zákazníkovi, sa na ich kvalite prejavuje úplne zanedbateľne. Ak je pneumatika dobre skladovaná, čo znamená, že nie je vystavovaná vlhkosti a prílišnému pôsobeniu tepla a svetla, je ako nová aj po štyroch až piatich rokoch. Táto doba nie je hraničnou hodnotou použiteľnosti pneumatík– tá je asi dvakrát vyššia. To znamená, že prakticky všetky pneumatiky, ktoré možno kúpiť ako nové, sa tejto vekovej hranici ani zďaleka nepribližujú a či bola pneumatika vyrobená pred týždňom, alebo napr. pred 20 mesiacmi, vás vlastne nemusí zaujímať, pretože jej kvalita bude v oboch prípadoch rovnaká. To samozrejme platí iba v prípade serióznych predajcov – ak si nájdete napríklad bazárový inzerát, DOT je určite jedna z prvých vecí, ktorú je potrebné skontrolovať.