Správna hĺbka dezénu osobných pneumatík

Pneumatiky auta – častokrát podceňované, častokrát neudržiavané v dobrom stave, častokrát mimo hlavného záujmu vodičov. Nie je to však správne! Pneumatiky sú prakticky jedinou časťou vozidla, ktorá je v priamom kontakte s vozovkou, a práve od pneumatík veľmi závisí bezpečnosť na ceste a to, či sa po nej budeš nekontrolovane šmýkať, alebo či auto zostane stabilné aj v tej najviac extrémnej situácii. Jedným z najdôležitejších parametrov pneumatiky je jej práve dezén. Čo je to ten dezén a aká je jeho funkcia? Dezén pneumatiky sa dá jednoducho zmerať pomocou merača hĺbky dezénu pneumatík. Vo všeobecnosti platí, že zimné pneumatiky majú hlbší dezén než letné, a je to dané najmä tým, že v zimnom období je predpoklad väčšieho množstva zrážok, a auto sa musí popasovať s častejšími jazdami v daždi alebo počas sneženia. Naopak, v lete sú cesty suchšie a nie je potrebné odvádzať tak veľa vody. Čo sa týka zimných pneumatík, tu je určená minimálna hĺbka dezénu na úrovni 3 mm. Avšak už pri 4 mm hlbokom dezéne je potrebné začať premýšľať nad kúpou nových pneumatík. Čo sa týka minimálnej hĺbky zasa letnej pneumatiky je to 1,6 mm. Tieto rozmery sú dané zákonom. Preto by ste nemali zanedbávať jeho opotrebenie a mali by ste jeho hĺbku pravidelne kontrolovať.