Rýchlostný a záťažový index

Záťažový index pneumatiky je parameter, ktorý určuje maximálnu hmotnosť, ktorú dokáže pneumatika vydržať pri určitej rýchlosti auta a tlaku nahustenia pneumatiky. Označený je číslom, ktoré je zhodné s určitou hmotnosťou v kg. Tento index je úzko spojený s rýchlostným indexom: ak prekročíte rýchlostný limit určený na označeniach pneumatiky, miera záťaže, ktorú pneumatika znesie, sa môže znížiť. Tento parameter tiež závisí od veľkosti pneumatiky.

Objasnenie záťažového indexu pneumatiky: Tento parameter sa vypočíta nasledovne: K pohotovostnej hmotnosti auta sa pripočíta priemerná hmotnosť vodiča a maximálneho počtu cestujúcich, plus hmotnosť nákladu v batožinovom priestore v súlade s maximálnou nosnosťou auta. K získanej hodnote sa pridá 30-40% rozmedzie a vydelí sa počtom kolies, ktorých je v prípade osobného auta 4. Táto hodnota je odhadovaná hmotnosť záťaže, ktorú musí vedieť zniesť jedna pneumatika. Pri výbere záťažového indexu pneumatiky by ste mali túto hodnotu zaokrúhliť nahor.

Rýchlostné indexy, čiže rýchlostné limity pneumatík určujú maximálnu rýchlosť, pre ktorú sú pneumatiky konštruované a vodič ich nesmie z bezpečnostných dôvodov prekročiť . Nájdete ho v technickom preukaze hneď za hmotnostným indexom. Napríklad pneumatika označené 205/55 R16 91T má rýchlostný index T.

Pozor! Nikdy nesmiete použiť pneumatiku s rýchlostným indexom nižším, ako mala pôvodná pneumatika od výroby na vašom vozidle. Na druhej strane, môžete bez akýchkoľvek starostí použiť pneumatiku s vyšším rýchlostným indexom.