Snímač tlaku v pneumatikách

Prečo je dôležité poznať tlak vzduchu v pneumatikách? Nie každé auto má snímač, ktorý šoféra upozorní na vysoký, alebo nízky tlak v jeho pneumatikách, no z pohľadu bezpečnosti na ceste a aj s ohľadom na údržbu vozidla je veľmi dôležité poznať túto hodnotu. Väčšina majiteľov automobilov skontroluje tlak v pneumatikách prevažne pred dlhšou cestou, no správne by sa mal kontrolovať približne dvakrát do mesiaca. Ak auto má snímač, ten pri nízkom tlaku pneumatík spustí kontrolku, ktorá sa rozsvieti a upozorní šoféra na nebezpečenstvo, vtedy treba znížiť rýchlosť a je potrebné vyriešiť tento problém. Od 1. novembra 2014 platí smernica EÚ o systémoch kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) pre všetky novo prihlásené vozidlá. TPMS senzor (z angl. Tyre Pressure Monitoring System) je niečo ako tlakomer pre pneumatiky, pretože meria tlak vzduchu v pneumatikách. Reaguje na únik tlaku vzduchu z pneumatík a včas o ňom informuje vodiča , tento ” tlakomer” pomocou senzorov sleduje, či tlak v pneumatike neklesol o viac ako 20 % pod nastavenú úroveň. Na Slovensku sa kontrolou tlaku zaoberá napr. firma DEKRA. Správny tlak v pneumatikách má tiež veľký dopad aj na životné prostredie a to tým, že správny tlak šetrí palivo, šetrí emisie CO2 a taktiež znižuje počet havárií, ktoré sú spôsobené práve nízkym tlakom v pneu. Jedinou nevýhodou senzora je , že správne vymieňať a nastavovať ich môžu len odborné autoservisy a aj finančné náklady sú odrádzajúce.

Malou zaujímavosťou je , že v USA povinnosť zavedenia tlakového snímača bola už v roku 2003, u nás až o 11 rokov neskôr.