Dvojmontáž kolies

Tento pojem sa používa hlavne v poľnohospodárstve a využíva sa hlavne pri traktoroch, rôznych postrekovačoch či ďalších nákladných a veľkých strojoch využívaných v tomto priemysle. Do dvojmontáže sú namontované kolesá, ktoré sa nelíšia od ostatných kolies na stroji, len je jedno koleso na vozidle (napr. pravé zadné) tvorené z dvoch kolies, ktoré sú spojené závitovými tyčami.

Kolesá môžu byť tohto typu:

  • kolesá diskové: disky sú vypuklé, aby mohli byť na náprave s dvojmontážou otočené vypuklou stranou k sebe a zoskrutkované
  • kolesá bezdiskové 

Použitie má hlavný dôvod pre dosiahnutie lepšie rozdelenej hmotnosti a samozrejme nosnosti vozidla, tiež pre zaistenie dostatočnej priľnavosti k terénu, pre zvýšenie prenesenia výkonu motora u hnacích náprav a taktiež pre zníženie záťaže ložnej plochy.

Dvojmontáž je využívaná na prevádzku v mäkkom a málo únosnom teréne. Zvýšením počtu kolies a použitím nízkotlakových pneumatík sa zníži merný tlak na pôdu a výsledkom je menšie zaborovanie aj devastácia terénu či plodín. Na rozdiel od automobilov, býva dvojmontážou osadená aj riadená náprava.