STK a EK

Každý šofér vlastniaci auto, na ktorom pravidelne jazdieva, musí raz za 2 roky podstúpiť technickú kontrolu vozidla. STK skratka označuje stanicu technickej kontroly, kde sa vykonávajú práve táto technická kontrola. Dnes to je zákonom daná povinnosť, ktorou cieľom je preveriť technický stav vozidla na prevádzku po cestných komunikáciách.  Pri technickej kontrole vám technik skontroluje riadenie, brzdy, odpruženie, airbagy, batériu či rýchlomer. Taktiež vám skontroluje, či vaša karoséria nie je poškodená, a či je výfuk a benzínová zátka na správnom mieste. Následne prezrie pneumatiky, svetlá, dvere, bezpečnostné pásy, ŠPZ, čelné sklo, dvere a stierače. Takáto kontrola trvá od 30 minút do hodiny. Aby ste veľmi dlho nečakali dá sa v dnešnej dobe samozrejme objednať na presne daný termín telefonicky, alebo cez internet. Ak totiž jazdíte bez platnej STK, môžete kedykoľvek dostať pokutu za nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Ministerstvo dopravy a výstavby využíva systém, ktorý dokáže vyhľadať vozidlá, ktoré už nemajú v platnosti STK. Pokuta za neplatnú STK a EK sa môže vyšplhať až na sumu 330 €. EK je skratka emisnej kontroly a vykonáva sa zároveň s STK každé 2 roky. Je to tiež zákonom daná povinnosť, ktorou cieľom je preveriť vozidlo, či neprekračuje povolené množstvo vypúšťania škodlivých splodín do ovzdušia. Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch. Je dôležité prejsť pravidelne oboma kontrolami, nielen preto, aby sme ušetrili za pokutu , ale hlavne , aby sme jazdili bezpečne.