Robia mobilitu inteligentnejšou a udržateľnejšou

Spoločnosť Continental bola vždy pevne zakotvená v súčasnosti a zároveň sa pozerala do budúcnosti. Preto navrhuje, vyvíja a vyrába pneumatiky, ktoré sú známe svojou bezpečnosťou, výkonom a účinnosťou, ale zároveň pracuje na tom, aby si udržala náskok pred inováciami, ktoré budú formovať mobilitu budúcnosti. Bez ohľadu na to, kam firmu cesta zavedie ďalej, už teraz vie, čo ju čaká: čistejšia, udržateľnejšia a uhlíkovo neutrálna budúcnosť. Nestanovila si len ambiciózne ciele, ktoré jej pomôžu dosiahnuť náš cieľ stať sa najprogresívnejšou pneumatikárskou spoločnosťou z hľadiska environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti – už teraz podniká konkrétne kroky, aby na to dosiahla.

– cieľom je byť najprogresívnejšou spoločnosťou v oblasti pneumatík z hľadiska environmentálnej a sociálnej zodpovednosti.

-neustále presadzuje inovatívne technológie a udržateľné riešenia v rámci celého svojho hodnotového reťazca